Wild Side
Woman Of Desire
Outside Ozona
Plato's Run
Traitor's Heart
The Backwoods
מופע בפקודה
קיפאון
חשוב כמת
בקו האש
זהות מזוייפת
עונש
Legend of the Fist: The Return of Chen Zen
שביתת נשק
מחר כשהמלחמה החלה
ריין
תראה להם, מאלון
המעומד
בית המצבור
הילד מפילדלפיה
הגרינגו
השקטים
מסקדה
דו"ח אירופה
מכת חום
הלימוזינה
סימן של מלאכים
נקמת אנשי הדרקון
Ninja II
Unconscious
הכי רחוק שאפשר
מעונה
האות
משימה קטלנית
אנשים טובים
High Value Target
Security
הקומה הרביעית
Alien Hunter
Armstrong
דף 7 מ-9