יציאה מלכותית
אין לאן לברוח
מורה מחליף
לחטוף את פרדי הייניקן
טוביאנסקי
חובשת קרבית
שוד אמריקאי
סבנה
Z for Zachariah
פלאפל אטומי
מה כבר יכול לקרות
דץ הבלץ