מסווג חריג
באומשלגאר
לוזרים עם כבוד
הזאב שבפנים
דף 6 מ-6