אור ראשון
הסיור האחרון
השייטת בעורף האוייב
סודות מסדר
אומנות החבלה
שתי פנים למטבע
מחץ הדלתא 5
The Replaecment
משימה בגוב האריות
טרור בבית הספר
סייבורג
סייבורג 2
משולש המאפיה
לוחמת נעורים
טרור גרעיני
עיתונות בצל הסהר
דף 5 מ-9