מוטלים בספק
רוח חדשה
אין בתולות בקריות
ליידי טיטי
גיבור בעננים
המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובה
אלסקה
עד הקצה - ג'סטה 2
שאיפה לחיים (שם עבודה)
לאט יותר
פרא אציל
אורי זהר חוזר
First Kill
The Public
דף 43 מ-43